Peki onu arıtacak kaynağımızı nasıl kullanmalıyız?

World Economic Forum (WEF) Future of Jobs 2020 raporunda okuduklarımı yorumlarımla beraber sizinle bu yazımda paylaşıyorum. Veriyi kullanabilmek, onu anlayabilmek, işleyebilmek, veriden bir değer çıkarabilmek, onu görselleştirebilmek ve başkalarına anlatabilmek ŞİMDİ çok önemli bir yetkinlik ve GELECEKTE de çok önemli bir yetkinlik olmaya devam edecek.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yaklaşık iki senede bir hazırlanan “Future of Jobs” / “İşlerin — Mesleklerin Geleceği” raporu Ekim 2020’de sunuldu. …


Yeni medium yazıma hoş geldiniz!

2020'nin son zamanlarında, keyifle inceleyebileceğiniz bolca grafik görselleriyle oluşturduğum yazımı paylaşıyorum. Bu yazımda, pythonla çeşitli regresyon yöntemleri kullanarak konut fiyatlarını tahmin etmeye çalışıyorum. Bunu başarmak için çok çeşitli yöntemler var ve her yöntemin kendine has artıları olabiliyor. Bence, “regresyon” en önemli yöntemlerden biri çünkü bize veriler hakkında çok fazla fikir verebiliyor. Değişkenler arasındaki ilişkiyi yorumlamamızı kolaylaştırıyor. Görselleri oluşturduğum kodlarını da detay kısımlarına ekledim. Üzerinde çalışacağım veri kümesi için en iyi regresyonu bulmak için gerçekleştirdiğim işlemleri beraber inceleyelim.

Gerekli Kütüphanelerin Yüklenmesi


Python ile RFM Analizi Kullanarak Müşteri Segmentasyonu

Veri odaklı bir müşteri davranışı segmentasyon tekniği olarak sık kullanılan, RFM analizi ile Müşteri Segmentasyonu çalışmasını python ile uygulamalı olarak bu yazıda gerçekleştireceğiz. Bu analiz türüyle müşteri davranışları analiz edilerek, müşterilere bulundukları segmentlere göre özel, satış ve pazarlama teknikleri geliştirilmektedir.

Hatice Dağaslanı

@itu- math engineer, m.sc. statistics

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store